მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის.
წყალარინება (კანალიზაცია)

Картинки по запросу топаеро м еЛокальные очистные сооружения

 

ჩამდინარე წყლების წმენდის რექნოლოგია კომბინირებულია: მექანიკური წმენდა, სრული ბიოლოგიური წმენდა, დამატებითი მექანიკური წმენდა, ფიზიკო-ქიმიური დამატებითი წმენდა და უნებელყოფა.

«TOPAERO-KM/E» გამოყენების სფერო:

 • სააგარაკე დასახლება;
 • სასტუმრო და ტურისტული კომპლექსები;
 • საწარმო  (მაგალითად, რძის ქარხანა, ხორცის გადამამუშავებელი საწარმოები და სხვა.) – საწარმოო ჩამდინარე წყლების და საწარმოო და საყოფაცხოვრებო შერეული ჩამდინარე წყლების წმენდა;
 • ცენტრალიზირებული საყოფაცხოვრებო წყალარინების  (კანალიზაციის)  გარეშე მყოფი, პატარა და საშუალო დასახლებული პუნკტები და სხვა ობიექტები.

«ТОПАЭРО-М/Е», «ТОПАЭРО-КМ/Е» კომპლექსების უპირატესობები: 

 • ჩამდინარე წყლების წმენდის მაღალი ეფექტურობა. (წმენდა თევზის მეურნეობის ნორმატივებამდე);
 • არათანაბარი დატვირთვის მიმართ მდგრადობა;
 • მაღალი სანდოობა - ავარიული სიტუაციების მინიმიზაცია;              
 • წარმოქმნილი ნალექის სიმცირე;
 • ნარჩენის ლპობის პრევენცია აერობული სტაბილიზაციით;
 • ნარჩენის დეჰიდრატაცია (მოთხოვნით);
 • დაბალი ენერგომოხმარება;
 • დაცულია ჰიგიენური ნორმები პერსონალის მუშაობის ადგილებში;
 • წმნედის იზოლირებული პროცესი, სუნის არარსებობა;
 • მრავალდონიანი დაცვა გადავსებისგან;
 • კომპლექსების წარმადობის მოქნილი მართვა, გამწმენდი ნაგებობების სიმძლავრის ეტაპიბრივი გაზრდის შესაძლებლობით;
 • პროექტის ეტაპობრივი რეალიზაციის და ექსპლუატაციაში შეყვანის შესძლებლობით;
 • შესაძლებელია გამწმენდი ნაგებობების სიმძლავრის გაფართოვება ან მათი მუშაობის ინტენსიფიკაცია მოდულის პრინციპით;
 • წარმადობის რეგულირების შესაძლებლობა ექსპლუატაციის დროს;
 • დანადგარების კომპაქტურობა და მშენებლობის ადგილის შემცირება;
 • მინიმალური ხარჯები მშენებლობაზე;
 • მონტაჟის უნივერსალურობა;
 • მარტივი და სანდო ექსპლუატაცია;
 • კომპლექსი საშუალებას იძლევა განლაგდეს სადისპეჩერო პუნქტი და მინილაბორატორია  (განისაზღვრება პროექტირებისას);
 • პროფესიონალური სერვისული მომსახურება.