კატეგორია: აქსესუარები
რესურსის ინდიკატორი წყლის გამწმენდი სისტემისთვის "FOB 77"

განკუთვნილია წყლის გასაფილტრი სისტემის კარტრიჯების  გახარჯვის კონტროლისთვის.

ერგება  ნებისმიერი მწარმოებლის, ნებისმიერ წყლის გასაფილტრ სისტემას.

რაოდენობა:
ფასი: 452
მსგავსი პროდუქცია