კატეგორია: აქსესუარები
რესურსის ინდიკატორი წყლის გამწმენდი სისტემისთვის "FOB 77"

განკუთვნილია სისტემის ფილტრების  შეცვლის დროის დასადგენათ.

ერგება  ნებისმიერი მწრმოებლის, ნებისმიერ წყლის გასაფილტრ სისტემა

რაოდენობა:
ფასი: 287
მსგავსი პროდუქცია