კატეგორია: წყლის ფილტრი დოქი
ფილტრი-დოქი "PRAIM"

ფილტრი დოქის ახალი მოდელი

- დახვეწილი დიზაინი

- მოხერხებული ექსპლუატაციაში

- მექანიკური ინდიკატორი

რაოდენობა:
ფასი: 75