კატეგორია: სეპტიკური ავზი
TOPAS-C 5
  • წარმადობა 1 მ3/24ს 

  • მომხმარებლების რაოდენობა 3-5 ადამიანი

  • მილის განლაგების სიღრმე 40-80 სმ 

  • ერთიანი ჩადენის მოცულობა 220 ლ

  • ელექტროენერგიის მოხმარება 1,5 კვტ*24ს

რაოდენობა:
ფასი: 0

ნებისმიერი აგარაკი ან ქალაქგარე სახლი, ასევე შენობა კანალიზაციასთან წვდომის გარეშე, უნდა იყოს აღჭურვილი ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ლოკალური სისტემებით. კლასიკური სეპტიკები ამ პრობლემას უმკლავდებიან მხოლოდ ნაწილობრივ, რადგან ისინი არ არიან სრულად ავტონომიურები და ითხოვენ მუშაობის სრულ კონტროლს. ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში იქნება ჩამდენარე წყლების (კანალიზაციის) გამწმენდი დანადგარი TOPAS-C 5 ის გამოყენება.


ჩვენი გადაწყვეტა ჩამდინარე წყლების გადამუშავების საკითხში შეიძლება ჩავთვალოთ საუკეთესოთ შემდეგი კრიტერიების გათვალისწინებით:

  • გაწმენდის მაღალი ხარისხი;
  • დამოუკიდებლობა ექსპლუატაციის პირობების მიმართ;
  • ხელმისაწვდომი სერვისი.

ბიოლოგიური წმენდი ინდივიდუალური სისტემა TOPAS-C 5,   98%  ით წმენდს ჩამდინარე წყლებს გარემოს ზიანის მიყენების გარეშე. უკვე დამუშავებული წყალი შეიძლება შეგროვდეს ცალკეულ რეზერვუარში და იქნას გამოყენებული სხვა და სხვა საყოფაცხოვრებო საჟიროებისთვის.