18.02.2021
ელექსირი  დეზინფექტანტი
ელექსირი დეზინფექტანტი 46

ადამიანისთვის უვნებელი და ეკოლოგიურად სუფთა/ბიო პროდუქტი, რომელიც სერტიფიცირებულია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის ცენტრში და რეგისტრირებულია ევროკავშირის ქიმიური სააგენტოს ბიოციდთა ნუსხაში. 

ელექსირი ს სადეზინფექციო ხსნარები ყველგან და ყველასთვის!

სხვა სიახლეები
04.09.2017
სასმელი წყლის ფილტრი-დოქი AQUAPHOR PROVANCE
21.06.2019
ახალი დიზაინის წყლის ფილტრი-დოქი BWT BARRIER TREND
08.06.2018
წყლის გასაფილტრი სისტემა BWT BARRIER EXPERT STANDART