კატეგორიაწყალარინების სეპტიკური ავზები
ჩამდინარე წყლის სეპტიკი TOPBIO
0 ₾

       

 • სეპტიკი «ტოპბიო» ცენტრალური კანალიზაციის არ არსებობის პირობებში, საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების შესაგროვებელი და გასაწმენდი ენერგოდამოუკიდებელი დანადგარი.

 • გამწმენდი სადგური «ტოპბიო» გამოიყენება ინდივიდუალურ სახლებში, კოტეჯებში, დაბალსართულიან  ობიექტებზე.

 • დანადგარი «ტოპბიო» ს მუშაობის პროცესში ხდება ნარჩენის ფერმენტირება და გაიავება (ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური წმენდის ხარისხი 50-60% მდე). ნარჩენების გადამუშავების შემდეგი ეტაპია მათი გაწმენდა ნიადაგში.

 • გამწმენდი დანადგარი «ტოპბიო» ს წარმადობა შეადგენს 1,5 მ3/24ს. ეს არის საკმარისი 6 კაციანი ოჯახის მომსახურებისთვის.

 • თანამედროვე პოლიმერული მასალა პოლიპროპილენის გამოყენება უზრუნველყოფს დანადგარის 50 წლიან ექსპლუატაციის ვადას.

დანადგარი «ტოპბიო»ს უპირატესობები:

 • გერმეტულობა

 • ენერგოდამოუკიდებლობა

 • კოროზიის მიმართ მდგრადობა

 • ხანგძლივი ექსპლუატაციის ვადა

 • მარტივი სერვისი

 • ხელმისაწვდომი ფასი

 • ექსპლუატაციის დაბალი ხარჯები

 

 «ტოპბიო»ს მუსშაობის პრინციპები:

«ტოპბიო» ს წარმადობა შეადგენს 1.5 მ3/24ს. ჩამდინარე წყლებში არსებული დაბიმძურება ილექება დანადგარის პსკერზე, სადაც ექვემდებარება ანაერობული ფერმენტირების ნელ პროცესს (ჯანგბადის გარეშე), რის შედეგადაც დაბინძურების ერთი ნაწილი გადადის ხსნარში, ხოლო დანარჩენი გროვდება პსკერზე в ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ხარისხი გამომსვლელზე შეადგენს 50-60% (აუცილებელი დამატებითი წმენდა ნიადაგში). დამატებითი წმენდა შეიძლება ხორციელდებოდეს როგორც სხვა და სხვა ტიპის რეზერვუარებში, ასევე ბუნებრივ პირობებში -თუ შექმნილია ოპტიმალური პირობები - ჯანგბადი და აერობული ბაქტერიების არსებობა.