კატეგორიაწყალარინების სეპტიკური ავზები
ჩამდინარე წყლის სეპტიკი TOPAERO 3
0 ₾
  • წარმადობა 3,0 მ3/24ს

  • Кმომხმარებლების რაოდენობა 10-15 ადამიანი

  • მილის განლაგების სიღრმე 45-85 სმ

  • ერთიანი ჩაშვების მოცულობა 1025 ლ

  • ელექტროენერგიის მოხმარება  5,0 კვტ*24ს

  • წონა 605 КГ

  • გაბარიტები 2,4 / 1,2 /2,5 

ჩამდინარე წყლების (კანალიზაცია) გასაწმენდი დანადგარები «TOPAERO» – ეს არის «TOPOL-EKO» ს ინჟინრების უნიკალური ტექნილოგიური და კონსტრუქციული გადაწყვეტა. ტექნოლოგიამ დაამტკიცა თავისი ეფექტურობა გამოყენები მრავალი წლების განმავლობაში.ამ მარკის დანადგარები წარმატებით გამოიყენება სხვადასხვა მასშატბის ობიექტებზე: 

  • საკუთარ სახლებში და კოტეჯებში; 

  • საოფისე და ადმინისტრაციულ სენობებში; 

  • სასტუმროებში და სოციალურ-კულტურულ დაწესებულებებში და ა.შ.  

დანადგარი უზრუნველყოფს ჩამდინარე წყლების ხარისხიან წმენდას  (98 %). 

«TOPAERO 3» ის უპირატესობები 

სხვა მწარმოებლების მაგვარი დანადგარები ხშირ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფენ ჩამდინარე წყლების ერთიანი ჩადინების მოცულობას, რაც აუარესებს ობიექტის სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობას და ხდება დანადგარის წყობიდან გამოსვლის მიზეზი. «TOPOL-EKO» ს სპეციალისტებმა გადაჭრეს ეს პრობლემა და ახალი ტექნოლოგია გამოყენებულ იქნა ბიოლოგიური წმენდის დანადგარ TOPAERO-3  ში.  

ამ დანადგარის კონსტრუქციული თავისებურებაა ეგრედწოდებული სანალექე. მას აქვს სპეციალური დერეფანი, რომელიც ხელს უშლის ნალექის გამორეცხვას. ეს უზრუნველყოფს გაწმენდილი წყლის ხარისხის გაუმჯობესებას. კონკრეტული ტექნოლოგია უნიკალურია და კომპანიას გააჩნია მისი პატენტები.