12.02.2020
სასმელი წყლის ფილტრაცია - ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩო
საელჩოს მომარაგება წყლის გასაფილტრი დოქებით
მსგავსი
წყლის გამწმენდი უკუოსმოსური სისტემა PROFI OSMO 100 სს „ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირი“ საბავშვო ბაღი
საბავშვო ბაღის სასმელი წყლის ფილტრაცია: მექანიკური, ქიმიური და მიკრობიოლოგიური წმენდა.
ახალქალაქის რკინიგზის სადგურის სანიაღვრის გამწმენდი ნაგებობა
კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი ჩამდინარე წყლების მიმართულებით
წყლის გამწმენდი დანადგარი - შპს "მიკადო ჯორჯია"
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი