12.02.2020
წყალმომზადება - შპს „ინოვა“
წყალმომზადება (მექნიკური წმენდა, დარბილება)
მსგავსი
სასმელი წყლის ფილტრაცია - შპს "ნს სტუდიო"
სამელი წყლის გასაფილტრი დოქების მომარაგება
სასმწლი წყლის გამწმენდი დანადგარი - შვედეთის საელჩო (Embassy of Sweden)
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი
ყავის აპარატის ფილტრები - შპს "თიესქონსეფთი"