13.02.2020
სამთავრობო პროექტები
დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისი აეროპორტის ობიექტების გარე წყალმომარაგება-კანალიზაციის სისტემების პროექრტირება
მსგავსი
ახალქალაქის რკინიგზის სადგურის სანიაღვრის გამწმენდი ნაგებობა
კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი ჩამდინარე წყლების მიმართულებით
ყავის აპარატის ფილტრები - შპს "თიესქონსეფთი"
წყალმომზადება - შპს "ფუდ ალიანსი"
მწარმოებელი კომპანია "ფუდ ალიანსი" ის წყლამომზადება (მექანიკური ფილტრაცია და დამარბილებელი დანადგარი