25.08.2020
ახალქალაქის რკინიგზის სადგურის სანიაღვრის გამწმენდი ნაგებობა
კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი ჩამდინარე წყლების მიმართულებით
მსგავსი
წყლის გამწმენდი დანადგარი და ყავის აპარატის ფილტრები - შპს "აუსგანგ"
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი
წყლის გამწმენდი უკუოსმოსური სისტემა PROFI OSMO 100 სს „ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირი“ საბავშვო ბაღი
საბავშვო ბაღის სასმელი წყლის ფილტრაცია: მექანიკური, ქიმიური და მიკრობიოლოგიური წმენდა.
წყლის გამწმენდი დანადგარი - შპს "რითეილ ბიზნეს გრუპ"
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი