12.10.2020
სასმელი წყლის ფილტრაცია - სსიპ აბაშის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზანათის საჯარო სკოლა
სსიპ აბაშის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზანათის საჯარო სკოლაში დამონტაჟდა სასმელი წყლის ფილტრების კომპლექტი მექანიკური და მიკრობიოლოგიური წმენდისთვის.
მსგავსი
წყალმომზადება - შპს „აგროვიტა“
დამონტაჟდა წყლის პირველადი წმენდის დანადგარები და წყლის დამარბილებელი დანადგარი
წყალმომზადება - შპს „ინოვა“
წყალმომზადება (მექნიკური წმენდა, დარბილება)
სასმწლი წყლის გამწმენდი დანადგარი - შვედეთის საელჩო (Embassy of Sweden)
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი