12.02.2020
წყლის გამწმენდი დანადგარი და ყავის აპარატის ფილტრები - შპს "აუსგანგ"
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი
მსგავსი
სასმელი წყლის ფილტრაცია - შპს "ლავლი როუზის"
სამელი წყლის გასაფილტრი დოქებით მომარაგება
წყლის გამწმენდი დანადგარი - შპს "მიკადო ჯორჯია"
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი
წყლის გამწმენდი უკუოსმოსური სისტემა PROFI OSMO 100 სს „ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირი“ საბავშვო ბაღი
საბავშვო ბაღის სასმელი წყლის ფილტრაცია: მექანიკური, ქიმიური და მიკრობიოლოგიური წმენდა.