12.02.2020
სასმელი წყლის ფილტრაცია - სს გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი
მსგავსი
სასმელი წყლის ფილტრაცია - შპს "ნს სტუდიო"
სამელი წყლის გასაფილტრი დოქების მომარაგება
ყავის აპარატის ფილტრები - შპს "თიესქონსეფთი"
სასმელი წყლის ფილტრაცია - შპს "ლავლი როუზის"
სამელი წყლის გასაფილტრი დოქებით მომარაგება