12.02.2020
სასმელი წყლის ფილტრაცია - შპს "ახალი სკოლა"
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი
მსგავსი
სასმელი წყლის ფილტრაცია - სსიპ აბაშის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზანათის საჯარო სკოლა
სსიპ აბაშის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზანათის საჯარო სკოლაში დამონტაჟდა სასმელი წყლის ფილტრების კომპლექტ
დისპენსერების ტექნიკური მომსახურება - TBC ბანკი
ჩვენი კომპანიის მიერ ხორციელდება TBC ბანკის წყლის დისპენსერების სრული სერვისი
სასმწლი წყლის გამწმენდი დანადგარი - შვედეთის საელჩო (Embassy of Sweden)
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი