12.02.2020
სასმელი წყლის ფილტრაცია - შპს "ლავლი როუზის"
სამელი წყლის გასაფილტრი დოქებით მომარაგება
მსგავსი
სასმელი წყლის ფილტრაცია - ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩო
საელჩოს მომარაგება წყლის გასაფილტრი დოქებით
წყლის გამწმენდი უკუოსმოსური სისტემა PROFI OSMO 100 სს „ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირი“ საბავშვო ბაღი
საბავშვო ბაღის სასმელი წყლის ფილტრაცია: მექანიკური, ქიმიური და მიკრობიოლოგიური წმენდა.
სასმელი წყლის ფილტრაცია - შპს "ახალი სკოლა"
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი