წყალმომზადება - შპს „ინოვა“
წყალმომზადება (მექნიკური წმენდა, დარბილება)
ყავის აპარატის ფილტრები - შპს "თიესქონსეფთი"
სასმელი წყლის ფილტრაცია - ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩო
საელჩოს მომარაგება წყლის გასაფილტრი დოქებით
სასმწლი წყლის გამწმენდი დანადგარი - შვედეთის საელჩო (Embassy of Sweden)
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი
სასმელი წყლის ფილტრაცია - შპს "ნს სტუდიო"
სამელი წყლის გასაფილტრი დოქების მომარაგება
სასმელი წყლის ფილტრაცია - შპს "ლავლი როუზის"
სამელი წყლის გასაფილტრი დოქებით მომარაგება
სასმელი წყლის ფილტრაცია - შპს "ახალი სკოლა"
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი
სასმელი წყლის ფილტრაცია - სს გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი
წყლის გამწმენდი დანადგარი და ყავის აპარატის ფილტრები - შპს "აუსგანგ"
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი