წყლის გამწმენდი დანადგარი - შპს "მიკადო ჯორჯია"
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი
წყლის გამწმენდი დანადგარი - შპს "რითეილ ბიზნეს გრუპ"
საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის გასაფილტრი სისტემების მონტაჟი